به گزارش  رویترز، ترزا می نخست وزیر انگلیس امروز سه شنبه از اتحادیه اروپا خواست تا به منظور تصویب «برگزیت» در پارلمان این کشور، طرح توافقی پیشین را مورد بازمذاکره قرار داده و پرونده آن را مجددا بازکند.

سخنگوی ترزا می نخست وزیر انگلیس در این خصوص به نقل از وی اعلام کرد: لازم است برخی تغییرات در طرح پیشین برگزیت مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: دلیل اصلی عدم موافقت پارلمان با برگزیت برخی مواردی است که باید تغییر کند و به این منظور طرح مذکور باید دوباره مورد بررسی قرار گیرد.

این خبر در حالی اعلام می شود که نمایندگان مجلس عوام این کشور حدود ۲ هفته پیش با این توافق مخالفت کردند.