در چند روز گذشته اخبار زیادی در مورد احتمال حضور گلزن ۲۳ ساله کشورمان در تیم‌های انگلیسی به گوش رسیده است.

براساس اعلام روزنامه نخست بیرمنگام، آزمون گزینه ولورهمپتون در پنجره نقل و انتقالات تابستانی است.

همین نشریه چند روز قبل از احتمال حضور مهاجم ۲۳ ساله در تیم سلتیک‌ خبر داده و عنوان کرده بود نام وی در فهرست مورد نظر ۵ تیم بریتانیا است.

5130877 (1)