در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد یک میلیارد و ۶۰۰میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش ۴۶۲میلیارد تومان در ۱۲۸هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۳۳۴واحدی در ارتفاع ۱۶۰هزار و ۱۵۳واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی پتروشیمی پارس، ملی صنایع مس ایران و پتروشیمی خارک شد و در مقابل نمادهای معاملاتی بانک ملت، صایع پتروشیمی خلیج فارس و پتروشیمی مبین با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص بورس شدند.

شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز متعادل را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۹۷واحد، کل (هموزن) ۱۱۴واحد، قیمت (هموزن) ۸۰واحد، آزاد شناور ۳۶۰واحد و شاخص‌های‌ بازار اول و دوم هم به‌ترتیب ۲۸۷و ۴۷۲واحد رشد را به‌ثبت رساند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۹۵۰میلیون ورقه به‌ارزش ۳۹۰میلیارد تومان در ۱۲۸هزار نوبت، آیفکس ۵ واحد رشد کرد و در ارتفاع ۱۹۱۴واحد قرار گرفت.