سید ابراهیم امینی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا درخصوص پیشنهاد حذف اخذ همزمان عوارض و جریمه تردد شبانه وسایل نقلیه باری در مناطق ممنوعه‌ تردد کامیون‌ها گفت: این پیشنهاد که برای فعل واحد نمی‌توان دو هزینه بر افراد متخلف تحمیل کرد فاقد وجاهت قانونی است، زیرا جریمه مجازات فرد متخلف است و ماهیتا با عوارض متفاوت است. به‌عنوان مثال در تخلفات ساختمانی نمی‌توان گفت اگر فرد خاطی جریمه شد، عوارض قانونی را نباید بپردازد.

وی ادامه داد: برای ورود به محدوده طرح ترافیک یا زوج و فرد باید جریمه بیش از عوارض باشد، ولی وقتی جریمه کمتر از عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک باشد و از فرد متخلف عوارض نیز اخذ نشود، مخالف روح قانون است و در عمل منجر به این نقیصه می‌ شود که شهروندان قانون‌مندی که عوارض خود را به‌موقع پرداخته‌ کرده‌اند، متحمل هزینه‌ بیشتری شوند و در نهایت به ترویج قانون‌شکنی می‌انجامد.