علی مطهری در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی گفت که جلسه نوبت عصر امروز به دلیل تشکیل جلسه کمیسیون تلفیق تشکیل نخواهد شد.

پیش از این قرار بود که جهت تسریع در روند بررسی طرح‌ها و لوایح، جلسات مجلس در روزهای سه‌شنبه در دو نوبت صبح و بعدازظهر تشکیل شود.