رویترز گزارش داد، سخنگوی ترزا می نخست وزیر انگلیس امروز دوشنبه اعلام کرد که مجلس عوام این کشور فرصت دیگری برای تائید توافق به دست آمده با اتحادیه اروپا در مورد خروج لندن از این اتحادیه موسوم به «برگزیت» خواهد داشت.

بنا بر اعلام سخنگوی نخست وزیر انگلیس، مذاکرات برای تغییر این توافق ادامه دارد.

وی در ادامه افزود: نمی تواند شرایطی را تصور کند که در آن به پارلمان انگلستان فرصت دیگری برای اعلام نظر در مورد توافق برگزیت داده نشود.

سخنگوی نخست وزیر انگلیس همچنین بر عزم ترزا می برای خروج از اتحادیه اروپا در ۲۹ مارس سال جاری تاکید کرد.

این خبر در حالی اعلام می شود که نمایندگان مجلس عوام این کشور حدود ۲ هفته پیش با این توافق مخالفت کردند.