ظهر امروز دوشنبه فردی که با همسر خود جهت اجرای طلاق به دفترخانه ازدواج و طلاق مراجعه کرده بود، پس از اجرای حکم طلاق، همسرش را توسط اسلحه ای که بصورت مخفیانه به همراه داشت به قتل رساند.

وی سپس خود کشی کرد.

گفتنی است با ورود مقامات قضایی پرونده تشکیل شده و در حال بررسی است.