براساس این نظرسنجی انجام شده از سوی واشنگتن پست- ای بی سی نیوز این احتیاط موجود در میان عامه مردم علتش انتظارت آنها از گزارش در آستانه انتشار رابرت مولر بازرس ویژه تحقیقات ارتباط کمپین انتخاباتی ترامپ با روسیه است.

نیمی از آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند که "مقداری" اعتماد به وجود عدالت و بی طرفی در گزارش رابرت مولر دارند و یا "هیچ " اعتمادی از این بابت ندارند.

۴۳ درصد نیز گفتند که تا حد زیادی به عادلانه بودن این گزارش دارند.

این نظرسنجی در فاصله دوشنبه تا پنج شنبه گذشته یک روز قبل از آن که تیم مولر از کیفرخواست علیه راجر استون یک دوست دیرینه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رونمایی کند انجام شده است. مولر این دست اندر کار سیاسی و مشاور غیررسمی سابق ترامپ را متهم به دروغگویی، اختلال آفرینی برای عدالت و اختلال در کار شاهدین متهم کرده است.

نظرسنجی مذکور از وجود محاسبات پیچیده برای دموکرات‌ها و رهبرش در مجلس نمایندگان آمریکا یعنی نانسی پلوسی خبر می‌دهد. این دموکراتها با چالش تعادل برقرار کردن میان درخواسته‌های حامیانشان برای تحقیقات درباره ترامپ وحتی استیضاح وی در کنار امکان واکنش متقابل سیاسی از جانب رأی دهندگان حامی طرف مقابل روبه رو هستند.

در این نظرسنجی مشخص شد از هر ۱۰ بزرگسال ۶ تن از این مسئله که این حزب از اختیار کنگره‌ای خود برای دستیابی به جزئیات پرداختهای مالیاتی ترامپ استفاده و آن را منتشر کند حمایت می‌کنند.

در عین حال اکثریت مشابهی نیز از این که دموکرات‌ها درباره اتهام ارتباطات مالی میان ترامپ و دولت‌های خارجی، روابط رئیس جمهور با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه وهمچنین امکان وقوع تبانی در کمپین انتخاباتی ۲۰۱۶ تحقیقات کنند، حمایت می‌کنند. ۴۶ درصد نیز معتقد بودند که دموکراتها در تحقیقات درباره ترامپ افراط خواهند کرد و حدود یک سوم نیز معتقد بودند که آنها این مسئله را درست مدیریت خواهند کرد.

این نظرسنجی در عین حال نشان داد که در ماه‌های اخیر حمایت مردمی از استیضاح ترامپ کاهش یافته است. ماه اوت گذشته نظرسنجی واشنگتن پست- ای بی سی نیوز بلافاصله بعد از اقرار مایکل کوهن وکیل شخصی ترامپ به کناهگاری نسبت به اتهامات مالی و چند اتهام انجام شده بود که در آن مشخص شد ۴۹ درصد خواهان آن هستند که کنگره روند استیضاح علیه ترامپ را کلید بزند و ۴۶ درصد هم با آن مخالفت کرده بودند. با این حال در نظرسنجی جدید این اکثریت برعکس شده و ۵۵ درصد با استیضاح ترامپ مخالفت کردند و ۴۰ درصد از آن حمایت کردند.

در این نظرسنجی در عین حال نشان داده شد که بسیاری از دموکرات‌ها نسبت به عادلانه بودن گزارش نهایی رابرت مولر اطمینان ندارند. از هر ۱۰ دموکرات حدود ۶ نفر گفتند که نسبت به عادلانه و بی طرف بودن گزارش رابرت مولر اطمینان دارند اما بیش از ۳ نفر در هر ۱۰ دموکرات گفتند که از این بابت مقداری اطمینان یا اطمینان کم دارند.

در میان کسانی که خودشان را به عنوان مستقل معرفی کردند ۴۰ نفر گفتند از بابت عادلانه بودن گزارش نهایی مولر اطمینان دارند در حالی که ۵۳ درصد اطمینان کمی ابراز کردند.

در میان جمهوری خواهان هم درصد کسانی که به این موضوع اطمینان داشتند ۲۲ درصد بود.

در عین حال در این نظرسنجی نشان داده شد که از هر ۱۰ دموکرات حدود ۸ نفر و از هر ۱۰ مستقل حدود ۶ نفر از تحقیقات دموکراتها درباره ارتباطات ترامپ با روسیه حمایت می‌کنند.

حدود سه چهارم جمهوری خواهان نیز با این که دموکرات‌ها درباره امکان تبانی تحقیقات انجام دهند مخالفت کردند. حدود دو سوم نیز با تحقیقات درباره ارتباطات ترامپ با پوتین و اتهام ارتباطات مالی با دولت‌های خارجی مخالفت کرده‌اند. تنها یک سوم جمهوری خواهان از تحقیقات درباره این مسائل حمایت کردند.

همچنین مشخص شد که اکثریت ۶۴ درصدی دموکراتها از آغاز فرآیند استیضاح ترامپ توسط کنگره حمایت می‌کند که ۵۵ درصد آنها شدیداً از آن حمایت می‌کنند. با این حال در میان گروه مستقل‌ها ۴۵ درصد معتقدند که دموکراتها در تحقیقات درباره ترامپ بیش از حد جلو خواهند رفت و بیش از ۳۴ درصد نیز معتقد بودند که آنها این مسئله را به درستی مدیریت می‌کنند.  ۱۸ درصد هم معتقد بودند که آنها به اندازه کافی جلو خواهند رفت. این نظر سنجی از طریق تلفن و در بازه زمانی ۲۱-۲۴ ژانویه انجام شد.