در واقع باتوجه به گزارش‌های خوبی که در همین جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ازسوی آقایان محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی ارایه شد، به نظر می‌رسد روند تصویب لایحه پالرمو هموار باشد. در مجموع معتقدم مصلحت نظام در شرایط فعلی بر این اساس استوار است که این لوایح تصویب شود و بنابراین فکر می‌کنم این عزم عمومی برای تصویب این لوایح در مجموعه حاکمیت نیز شکل گرفته و وجود دارد. در این میان اگرچه برخی مخالف‌ها درخصوص بحث حق‌الشرط‌ها مطرح می‌شود اما به نظر می‌رسد، این مسائل جزئی است که اهمیت چندانی ندارد.

درواقع «مصلحت» بالاتر و فوق این جزییات است و تاکید بر این جزییات چندان موثر نخواهد بود.