سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق در تماس تلفنی با سردار قاسم سلیمانی، ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت مادر همسر او، از خداوند منان برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبری جزیل آرزو کرد.