محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور معرفی طرح سلامت الکترونیک از مرکز بهداشت، داروخانه و کلنیک تخصصی در روستای اجاکسر فریدونکنار، کلینیک تخصصی بابلسر بازدید می‌کند. لازم به ذکر است؛ طرح حذف دفترچه‌های درمان تأمین اجتماعی، امروز شنبه ۶ بهمن ماه در بابلسر کلید می‌خورد و بابلسر به عنوان پایلوت طرح حذف دفترچه الکترونیک معرفی می شود.

همچنین قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت در مراسم بازدید از طرح سلامت الکترونیک در بابلسر گفت: نظام ارجاع به پزشک در تمام روستا‌های ۱۶ استان و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر اجرا شده است. او با بیان اینکه نسخه نویسی الکترونیک از دیگر اقداماتی است که به دنبال اجرای آن هستیم تا پزشکان ما الکترونیکی به مردم خدمات دهند، افزود: در بسیاری از شهر‌های استان از جمله بابلسر نسخه نویسی الکترونیکی در حال انجام است.

جان بابایی با بیان اینکه در سال آینده در مراکز خصوصی ما نیز بحث استحقاق هویت صورت می‌گیرد، گفت: ۵۰۰ محصول دانشی پارسال دروزارت بهداشت تدوین شد که بعد از تدوین، مرحله خرید راهبردی هم مشخص شد. معاون درمان وزارت بهداشت افزود: مرحله سوم اجرای قواعد الکترونیک است که دو سوم خدمات ما به صورت قواعد الکترونیک نوشته شد و در مرحله بارگذاری است و تا سال ۹۸ زیرساخت لازم در کشور فراهم می‌شود تا در حوزه سلامت بحث استحقاق خدمت را در کشور اجرا کنیم.