حجت نظری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بازدید اخیرش از اماکن ورزشی منطقه 18 تهران با بیان اینکه شورای شهر تهران بر مسائل اجتماعی، فرهنگی و ورزشی در تهران و به خصوص در نیمه جنوبی شهر تمرکز ویژه‌ای دارد، گفت: تاکنون اقدامات قابل قبولی در این راستا انجام شده که صرفا در حوزه ورزشی می‌توان به تجهیز و بازسازی ورزشگاه امام رضا(ع) که در اختیار تیم فوتبال استقلال است و نیز مخالفت با افزایش قیمت شهریه اماکن ورزشی شهرداری در سال ۹۷، تجهیز چند ورزشگاه پایتخت به لوازم ورزش‌های تخصصی افراد دارای معلولیت و ... اشاره کرد.

 

‎وی با بیان اینکه معتقدم باید اقدامات بسیاری در حوزه ورزش انجام شود که تاکنون به دلیل نبود اعتبارات کافی، عدم ثبات مدیریتی در سازمان ورزش و مواردی از این دست انجام نشده است، گفت: طبق گزارش‌هایی که به ما رسیده، متاسفانه بسیاری از تجهیزات اماکن ورزشی در مناطق جنوبی تهران نیازمند نوسازی و بازسازی است که خوشبختانه اقدامات اولیه در این خصوص انجام شده است.

 

‎عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت در استفاده از امکانات ورزشی شهر تهران، تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود تا زنان و مردان امکان بهره‌مندی برابر از امکانات ورزشی را داشته باشند؛ اما متاسفانه در بعضی از فضاهای ورزشی در جنوب تهران امکان حضور زنان آن‌گونه که باید فراهم نیست.

‎عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه درحال رایزنی و پیگیری هستیم تا ساعات استفاده زنان از اماکن ورزشی شهرداری افزایش یابد و بانوان شاغل و محصل نیز فرصت استفاده از این امکانات را داشته باشند، در مورد سرانه‌های ورزشی شهر تهران گفت: طبیعی است که باید سرانه‌های ورزشی در تهران افزایش یاید و در این باره نیز توجه ما به تمامی اقشار جامعه و نیز توسعه متوازن این فضاهاست که امیدوارم در سال آینده این اقدامات با سرعت بیشتری انجام شود.

‎نظری با اشاره به ضرورت استفاده از بخش خصوصی و مشارکت مردمی در توسعه ورزش اظهارکرد: در اجرای طرح خیابان ورزش که به پیشنهاد بنده در تهران انجام شد، دیدیم که مردم از این رویداد چه استقبال خوبی کردند که این موضوع نشان می‌دهد اگر امکانات و زیرساخت‌ها فراهم باشد، مردم نیز به خوبی در مسائل این چنینی مشارکت خواهند کرد. در همین راستا نیز لازم است از توانمندی‌های بخش خصوصی برای تجهیز و ارتقاء فضاهای ورزشی استفاده کنیم و البته بر فعالیت آنان نیز نظارت کامل داشته باشیم و مشارکت شهروندان نیز باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

‎رییس کمیته ورزش شورای شهر تهران با اشاره به بازدیدی که از اماکن ورزشی منطقه ۱۸ انجام داد، گفت: یک ماه پیش از فضاهای ورزشی منطقه ۱۸ بازدیدی انجام دادم و مجدد هم برای پیگیری اقدامات انجام شده بازدیدی داشتم که خوشبختانه بخشی از پروژه‌ها که درحال اتمام بود در این مدت به طور کامل انجام شده و پروژه‌ها و اقدامات دیگر نیز در حال انجام است. امیدوارم باتوجه به اراده‌ شهردار منطقه  و ظرفیت‌های منطقه، ظرف مدت کوتاهی شاهد اتفاقات بسیار خوب در منطقه ۱۸ باشیم.