به گزارش رویترز، اروپا امروز جمعه عربستان سعودی را به فهرست کشورهایی اضافه کرده که به علت کوتاهی در مبارزه با آنچه «تأمین مالی تروریسم» و پولشویی خوانده شده،  تهدید علیه اتحادیه اروپا به شمار می ‌روند.

این اقدام اتحادیه اروپا در سایه فشارهای بین المللی به عربستان بعد از قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد در کنسولگری این کشور در استانبول صورت گرفته است.

در حال حاضر ۱۶ کشور در این فهرست اتحادیه اروپا قرار دارند. عربستان سعودی یکی از کشورهایی است که به فهرست به ‌روزشده اتحادیه اروپا اضافه شده است.