آدام همتی که به دلیل مشکلات زانو هایش در اردو قطر پرسپولیس با مصدومیت مواجه شده بود، عمل جراحی خود را با موفقیت پشت سر گذاشت. او حدود یک ماه از ترکیب پرسپولیس به دور خواهد بود تا تمرینات ابتدایی و فیزیوتراپی خود را پشت سر بگذارد.

حسین کلانی اسطوره پرسپولیس و تیم ملی ایران به عیادت همتی رفت و برای او آرزو سلامتی کرده است.