جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا در نشست اقتصادی داووس واقع در سوئیس، از دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی کشورش خواست تا استعفا بدهد.

وزیر خارجه پیشین آمریکا که در برنامه زنده تلویزیونی حاضر شده بود، در پاسخ به سوال مجری که پرسید، «اگر ترامپ را از نزدیک ببینید چه چیزی به او خواهید گفت؟» پاسخ داد: به او می‌گویم استعفا دهد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار بود در نشست اقتصادی داووس حضور یابد اما به دلیل تعطیلی دولت کشورش مجبور شد در آن شرکت نکند.