إیاد الدلیمی در العربی الجدید نوشت: شبکه های اجتماعی عراق، این روزها پر است از اخباری مربوط به رسیدن نیروهای نظامی آمریکا به پایگاههای نظامی در مناطق غرب و شمال عراق. حتی فراتر از این، اخباری مبنی بر فعالیتهای آمریکا در خصوص نفوذ ایران در عراق شنیده می شود. اما به دور از موج این اخبار، تحرکات اخیر آمریکا در عراق، سوالات زیادی را بر می انگیزد، بخصوص پس از انتشار تصاویری از تحرکات یگانهای آمریکایی در نزدیکی پایگاههای نظامی واقع در غرب و شمال عراق. ایا این تحرکات، بخشی از نقشه آمریکا برای مقابله با نفوذ ایران است؟

به گزارش «انتخاب»، این رسانه عرب زبان ادامه داد: ارتش آمریکا چند روز پیش پژوهش هزار صفحه ای را منتشر کرد، که در آن، به تاریخ نظامی خود در عراق پرداخته بود و براساس آن، نیروهای نظامی آمریکایی در حمله به عراق، مرتکب اشتباهات بزرگی شدند و این علاوه بر اشتباهات نوری مالکی، نخست وزیر سابق عراق است.

این تحقیق، انگشتهای اتهام را به سمت دولت عراق به رهبری نوری مالکی نشانه گرفته و مدعی است که وی اشتباهاتی را در مورد مجامع سنی مرتکب شد، که باعث بروز شکافهای طایفه ای و بازگشت خشونت در عراق گردید.

اهمیت پژوهش مذکور از این جهت است که همزمان شده با اقدامات آمریکا برای خروج از سوریه و جدالی که در مورد احتمال بازگشت داعش برانگیخته شده است و در عراق، کشمکشهای سیاسی در مورد نفوذ آمریکا و ایران، بویژه پس از تشکیل دولت عادل عبدالمهدی به چشم می خورد.

جنبه دیگر اهمیت این پژوهش، به طبیعت یک اعتراف صریح و نادر به مسئولیت ایالات متحده در مورد اوضاع عراق، یک دهه و نیم پس از حمله و اشغال آمریکا، باز می گردد و از این حیث، تلاشی است برای تصحیح تصمیم اشتباه در مورد خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و تکرار نشدن تجربه عراق.

آمریکا به خوبی می داند که عملیات کاهش نفوذ ایران در عراق، پیچیده و سخت است و اگر ایالات متحده در این زمینه جدی است، به سیاست و راهبرد واضحی نیاز دارد، که تا این لحظه، در دولت رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، دیده نشده است؛ چرا که وی در یک حالت سردرگمی در زمینه سیاست خارجی این کشور، به سر می برد.

در واقع، واشنگتن می داند که وجود ایران در عراق، قدرتمندتر و عمیقتر از نفوذ آن در سوریه است. ایران، امروز در تمام مفاصل دولت عراق حضور دارد و این دو همسایه، روابط متمایزی با یکدیگر دارند، که طبق آن، دولت بغداد بدون اشاره تهران، هیچ اقدامی نمی کند.

هدف تحرکات اخیر آمریکا در عراق، رساندن پیام اطمینانی به سیاستمداران عراقی حاضر در صف واشنگتن است؛ واشنگتن دانسته است که تا شکست در زمینه رسیدن به یک هم پیمان سیاسی در عراق، به اندازه دو سر کمان فاصله دارد و دیگر، سیاستمداران انگشت شماری در عراق، نقش آمریکا در اینده سیاسی عراق را مثبت ارزیابی کنند.

در مقابل، ایران با سفر وزیر خارجه خود به عراق، به دنبال توسعه پایگاه نفوذ خود در بین سیاستمداران عراقی از طوایف مختلف بود، تا بتواند در برابر حضور آمریکا در عراق بایستد. تهران می داند که بهترین عرصه برای این ایستادگی، پارلمان عراق و طرحهای اقتصادی است که می تواند از آن برای مقابله با تحریمهای آمریکا استفاده کند.

بنابراین، معرکه پیش روی آمریکا با ایران در عراق، اول در بعد اقتصادی و سپس، در بعد سیاسی است، اما در بعد نظامی، در سایه واقعیتهای حاکم بر میدان عراق، این مقابله ممکن نیست.