ناصر بوریتا، وزیر خارجه مراکش در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره قطر عنوان داشت: باید هماهنگی عربی در مورد بازگشت سوریه به اتحادیه عرب وجود داشته باشد.

در همین حال، رویترز گفت: هنوز هیچگونه توضیح رسمی از سوی وزارت خارجه مراکش ارائه نشده است.

مراکش نیز  همچون برخی کشورهای عربی دیگر  سال ۲۰۱۱ در پی آغاز تظاهرات و بحران سوریه، سفیر خود را از این کشور فراخواند و عضویت سوریه در اتحادیه عرب نیز به تعلیق درآمد.

اکنون لازم است برای بازگشت سوریه به اتحادیه عرب اجماع میان اعضای این سازمان حاصل شود.