دو کارگر چینی مشغول به جابجایی بار در یک خودرو بودند که ناگهان درگیر آتش سوزی گسترده شدند.

جرقه ناشی از برخورد کفش‌های فلزی یکی از کارگران (حامل الکتریسیته ساکن) با سطح فلزی خودرو، عامل این آتش سوزی بود.

این حادثه خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشت.