بهشت زهرا(س) در تیرماه ۱۳۴۹ با به خاک سپردن نخستین متوفی به‌ نام محمد تقی خیال در قطعه : ۱، ردیف : ۱، شماره : ۱ که به خانواده‌ای ارتشی متعلق بود، رسماً مورد بهره‌برداری قرار گرفت.