النشره گزارش داد، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر تاکید کرد: بحران میان قطر از یکسو و عربستان، امارات، مصر و بحرین از سوی دیگر به این زودی حل نخواهد شد.

وی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خواست که گفتگوهای مثبت با ایران را آغاز کنند زیرا آن بخشی از جغرافیایی خلیج فارس برای حل موضوع محوری امنیت منطقه ای است.

وزیر خارجه قطر بر ضرورت روابط خوب با ترکیه، ایران و عراق تاکید و اعلام کرد که این کشورها بخشی از منطقه هستند.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفت که کشورش تصمیمات سرمایه گذاری خود را سیاسی نمی کند و گواه آن را خط لوله گازی دانست که همچنان نیازهای امارات را برطرف می کند.