تنها دقایقی پس از آن که خوان گوآیدو، رئیس پارلمان و مخالفان دولت ونزوئلا خود را به عنوان رئیس جمهور این کشور خواند، کاخ سفید او را به عنوان دولت قانونی ونزوئلا به رسمیت شناخت.