دو لایحه دیگر یعنی الحاق به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) نیز منتظر نظر مجمع است.

در گزارش ویدیویی زیر به سرنوشت پرونده پالمرو پرداخته ایم: