لحظاتی پیش عوامل سریال شش قهرمان و نصفی ویدئویی از اکبر عبدی منتشر کردند که در این ویدئو عبدی شرح حال خود را به شرح زیر بیان کرده است:

«امروز سه شنبه دوم بهمن ۹۷است. متاسفانه شایعه شد که من به بیمارستان رفته ام و حالم به شدت بد است. البته بیمارستان رفتم اما در حد تزریق یک پنی سیلین بود و اتفاق خاصی نیفتاد.

دوستانی در بیمارستان عکس گرفتند و به دیگران خبر دادند. این خبر باعث شد کمی همه چیز به هم بخورد اما خوشبختانه تا ساعت دو ظهر قضیه توسط آقای علی اکبری جمع شد.

اگر به دلیل اتفاقات پیش آمده باعث رنجش و ناراحتی برخی شده ام از همگی عذر می خواهم در حال حاضر در صحت و سلامت کامل بوده و در خدمت پروژه هستم.»