به گزارش رویترز، برخی منابع دیپلماتیک اروپایی اعلام کرده‌اند که ریاست‌جمهوری سوریه، روادید دیپلماتیک سفرا و مقامات اتحادیه اروپا را برای سفر به شهر دمشق لغو کرده است.

ادعای لغو روادید سفرای اروپایی توسط سوریه در شرایطی مطرح شده است که این مقامات طی چند سال گذشته بدلیل جنگ و درگیری در سوریه، معمولا در بیروت، پایتخت لبنان بسر برده‌اند.

دیپلماتهای اروپایی در این گزارش اعلام کرده‌اند که از ابتدای ژانویه ۲۰۱۹ روادید دیپلماتیک آنها لغو شده و لذا با لغو این روادیدها، بعد از این آنها پیش از سفر به دمشق می‌بایست درخواست زمان‌بر صدور روادید را انجام دهند.

برخی از این دیپلماتها مدعی شده اند لغو روادیدشان از سوی دولت سوریه با هدف فشار بر دولت‌های اروپایی جهت بازگشایی سفارتخانه‌هایشان در دمشق صورت می‌گیرد.