در ادامه ارتقای روابط دیپلماتیک دولت‌های عربی با دولت سوریه طی ماه‌های اخیر، مقامات اردن سطح روابط دیپلماتیک خود با سوریه را ارتقا دادند.

طبق گزارش الجزیره، اردن سطح نمایندگی دیپلماتیک خود در سوریه را ارتقا داده و یک کاردار را برای مدیریت سفارت خود در دمشق، پایتخت سوریه، تعیین کرد.

طی هفته‌های اخیر، سفارت‌خانه‌های کشورهای دیگر عربی همچون امارات نیز فعالیت خود را در سوریه از سر گرفته‌اند.