رئیس تیم امداد و نجات هواپیمای حامل امیلیانو سالا، بازیکن جدید تیم فوتبال کاردیف، می‌گوید که او و همکارانش انتظار زنده یافتن هیچ یک از سرنشینان این هواپیما را ندارند.

طبق اعلام مرکز کنترل پرواز هوایی، سرنشینان این هواپیما و نفر بوده‌اند که یکی از آنها سالا بوده است، بازیکنی که به تازگی با کاردیف قراردادی ۱۵ میلیون پوندی امضا کرده است.

در همین راستا جان فیتزجرالد، رئیس تیم جسجتجوی هوایی کانال آیلندز به خبرنگاران گفت: انتظار نداریم که هیچ کسی در این حادثه زنده مانده باشد. ما حتی نمی‌دانیم که این چه اتفاقی برای هواپیما رخ داده است. هواپیما کاملاً از رادار محو شده و هیچ تماسی با آن برقرار نمی‌شود.