برنامه کاری مجلس شورای اسلامی با تصمیم هیئت رئیسه مجلس از امروز تغییر کرد.

بر اساس برنامه کاری جدید، مجلس روزهای یکشنبه و دوشنبه تا ظهر و روزهای سه شنبه در دو شیفت کاری جلسه علنی خواهند داشت.

پیش از این، مجلس روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه تا ظهر جلسه داشت.

جلسات علنی این هفته مجلس روزهای یکشنبه و دوشنبه تا ظهر برگزار شد و امروز نیز نوبت صبح برگزار و نوبت عصر جلسه علنی مجلس دقایقی قبل با حضور ۱۹۵ نفر از نمایندگان آغاز شد.

ریاست این جلسه را علی لاریجانی بر عهده دارد.

مهرداد لاهوتی پیشتر - ۱۸ دی - با اشاره به تغییر زمان برگزاری جلسات علنی مجلس گفت: در جلسه غیر رسمی یک رأی استمزاجی از نمایندگان اتخاذ شد و نمایندگان با تغیر زمان برگزاری جلسات علنی مجلس موافقت کردند.

وی با اشاره به علت تغییر زمان برگزاری جلسات علنی مجلس تصریح کرد: از آنجایی که تعداد طرح‌ها و لوایح مجلس بسیار زیاد است مقرر شد جلسات علنی مجلس افزایش پیدا کند.

لاهوتی بیان داشت: بر این اساس مجلس روزهای یکشنبه ودوشنبه صبح جلسه علنی و از ظهر همان روزها، جلسات کمیسیون دارد و روز سه شنبه جلسه علنی مجلس در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار می‌شود.