این حادثه ساعت ۱۳ و ۴۰ دقیقه هنگام فرود هواپیما در فرودگاه اولنگورسک رخ داده است و هر دو خلبان هواپیما کشته و دو خدمه دیگر آن به بیمارستان منتقل شدند.

بمب افکن دورپرواز راهبردی توپولف-۲۲ ام.۳ قادر به حمل سلاح هسته ای و طی چند هزار کیلومتر است.

بمب افکن دوربرد توپولف برخوردار از توان حمل ۲۴ تن انواع بمب و موشک، برد پروازی زیاد، توانمندی پنهانکاری بالا و سامانه های پرقدرت اخلالگر در دوران شوروی ساخته و تا ۲،۲ برابر صوت سرعت دارد.