روابط عمومی وزارت امور خارجه، درپی انتشار برخی اخبار در خصوص موضوع جانبازی «حسین فریدون» توضیحاتی رائه کرد.

 

در این توضیح آمده است به اطلاع می‌رساند که بر اساس اسناد و مدارک موجود در بخش اداری و امور ایثارگران وزارت امور خارجه، آقای حسین فریدون به‌دلیل تحمل ۲۷۹ روز زندان در دوران ستم‌شاهی و شکنجه‌های ساواک، دارای عنوان «آزاده» با «۳۰ درصد جانبازی» است.

 

بنابراین درج نام ایشان به عنوان جانباز در کتابی که سه سال پیش تدوین و منتشر شده بر اساس اسناد، مدارک و مستندات موجود و مورد تایید است.