«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در اظهارات خود مدعی شد: سوریه متعلق به سوری هاست و ما به محض اینکه مسیر باشد سوریه را به صاحبان اصلی آن پس می دهیم.

اردوغان در ادامه گفت: می خواهیم از امنیت منبج مطمئن شویم و سپس این منطقه را تحویل سوری ها می دهیم.

رئیس جمهور ترکیه در ادامه تاکید کرد: ما هیچ چشم داشتی به خاک سوریه نداریم.

اردوغان در حالی این اظهارات را بیان می کند که چند روز قبل سخنگوی وزارت خارجه ترکیه از مخالفت آنکارا با حضور نظامیان ارتش سوریه در منبج خبر داده بود.