دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه پس از استماع دفاعیات دو نفر از متهمین پرونده و وکیل مدافع آنها پایان یافت.

قاضی دادگاه، جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده را ساعت ۹:۳۰ روز دوشنبه هشتم بهمن ماه به عنوان آخرین جلسه دفاع متهمین اعلام کرد