پیروز حناچی در حکمی عبدالحمید امامی را به سمت معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران منصوب کرد.

در متن حکم شهردار تهران خطاب به عبدالحمید امامی آمده است:

 

«نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت «معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران» منصوب می شوید. امید است با استعانت از پروردگار یکتا و در راستای تحقق شعار «تهران، شهری برای همه» و با بهره گیری از استعداد و توانمندی نیروهای لایق، کاردان، متخصص و متعهد شهرداری تهران موجبات خدمت رسانی مفید و موثر به شهروندان عزیز تهران را فراهم آورید. 

انتظار می‌رود مجموعه سیاست‌ها، فعالیت‌ها و اقدامات حوزه تصدی خود را براساس برنامه های اعلام شده در حوزه مالی و اقتصاد شهری برای اداره شهر تهران و در چارچوب قوانین و مقررات و اسناد فرادستی با رعایت حقوق مردم تنظیم و عمل نمایید. 

توفیقات روزافزون جنابعالی را در ایفای کامل مسئولیت محوله از خداوند منان مسالت دارم.» 

بر اساس گزارش شهرنوشت، پیش از عبدالحمید امامی، زریر نگین تاجی مسئولیت سرپرستی معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران را بر عهده داشت.