علیرضا رحیمی در جلسه علنی صبح امروز دوشنبه مجلس از اعلام وصول طرح انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان خبر داد.