آقای موسوی خویینی‌ها در ردیف انقلابیون تندرو و رادیکال اوایل انقلاب و دهه شصت بود.

 برخلاف او این‌قدر انصاف دارم که بگویم در آن سال‌ها، چه کسی رادیکال و انقلابی نبود و به حاکمیت قانون احترام می گذاشت؟

 برای کدام‌یک از آقایان سیدمحمد خاتمی، بهزاد نبوی، سعید حجاریان، مصطفی تاج‌زاده، محسن آرمین، محسن میردامادی، عباس عبدی، میرحسین موسوی، عبدالله نوری، مهدی کروبی و در رأس همه آقای موسوی خویینی‌ها حاکمیت قانون اهمیت داشت که بگوییم برای آقای هاشمی رفسنجانی اهمیت نداشت؟

برای هیچ‌کدام ما این موضوع اهمیتی نداشت. به نظر من، فقط دو سه نفر از جمله مرحوم مهندس بازرگان بودند که موضوع حاکمیت قانون برایشان اهمیت داشت.

خیلی از انقلابیون دهه شصت به تدریج پخته‌تر و آگاه‌تر شدند و فهمیدند موضوعاتی که حزب توده و روشنفکران چپ تمسخر می‌کردند و ما نیز مثل آنها به لیبرالیسم می‌خندیدیم، اهمیت دارد.

درواقع انقلاب برای برگزاری انتخابات آزاد و آزادی بیان بود. این افراد بعدها به نام اصلاح‌طلب شناخته شدند.

 مرحوم اکبر هاشمی از جمله کسانی بود که از اواسط دهه هفتاد متوجه شد این مفاهیم مهم هستند و اساس و بنیان هر جامعه مدنی محسوب می‌شوند.

 با کمال تأسف باید بگویم از جمله کسانی که هیچ‌گاه این مفاهیم برای او اهمیت پیدا نکرد؛ شخص آقای موسوی خویینی‌ها بود.

 آقای موسوی خویینی‌ها! شما وقتی دادستان انقلاب بودید چند نفر حکم‌های آنچنانی گرفتند؟ چند هزار نفر سر از زندان اوین درآوردند؟

اینها نکاتی نیست که بتوانیم به سادگی چشم خودمان را به روی آنها ببندیم و فقط انگشت اتهام را به سوی آقای هاشمی رفسنجانی بگیریم و بگوییم: "او علیه روزنامه سلام بود، ۸۰-۹۰نفر از ملی مذهبی‌ها را گفت دستگیر شوند".

 دانشجویان خط امام می‌گویند: "وقتی به آقای موسوی خویینی‌ها گفتیم تصمیم داریم سفارت آمریکا را اشغال کنیم و می‌خواهیم این مساله را به اطلاع امام برسانیم، شما به آنها گفتید اگر این تصمیم را به امام بگویید امام مخالفت می‌کنند؛ بنابراین، بروید اشغال کنید من موافقت ایشان را می‌گیرم".

 آقای موسوی خویینی‌ها! اگر قرار است درباره دهه شصت و هفتاد صحبت کنیم باید درباره این مسائل هم صحبت کنیم.

 زخم تیری که شما با اشغال سفارت آمریکا و پس از آن راه انداختن تفکر آمریکاستیزی به انقلاب زدید، هنوز خونریزی دارد.

 متأسفانه در آن مصاحبه آقای موسوی خویینی‌ها رسما دروغ گفتند. آقای موسوی خویینی‌ها با بغض و کینه تاریخ را تحریف می‌کند.

 مصاحبه ایشان برای جریان تندرو ارزشمند است، جریانی که از هیچ توهین و تخریبی علیه هاشمی رفسنجانی بعد از سال۸۸ خودداری نکرد.