غلامرضا سلیمانی درباره ابهام های اخیر ایجاد شده در فضای رسانه ای مبنی بر تغییر شرایط اعطای بیمه شخص ثالث از خودرو محوری به راننده محوری در سال آینده اظهار داشت: بیمه نامه شخص ثالث فقط برای خودرو صادر می شود و به هیچ وجه چندبیمه نامه برای یک وسیله نقلیه صادر نمی شود؛ در این طرح ویژگی‌های راننده یا رانندگان وسیله نقلیه مانند مشخصات و سوابق شخصی و بیمه ای در تعیین حق‌بیمه و ارزیابی ریسک بیمه‌گذار دخیل خواهد بود.

سلیمانی افزود: اکنون سوابق بیمه‌ای راننده در محاسبه حق‌بیمه اعمال می‌شود به گونه ای که طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث، رانندگانی که خسارتی دریافت نکرده باشد، سالانه مشمول تخفیف در حق‌بیمه می‌شوند که این تخفیف در صورت نداشتن خسارت در سال‌های آینده تا ۷۰ درصد افزایش می‌یابد.

وی تصریح کرد: با توجه به تکالیف قانونی مربوط مصرح در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ در سال‌های اخیر برخی از عوامل مربوط به ویژگی راننده را در ارزیابی ریسک و تعیین حق‌بیمه و تخفیف یا اضافه نرخ لحاظ و مقررات مربوط را به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرده است.

«به عنوان نمونه در حال حاضر وفق مقررات ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث، رانندگان که در سوابق خود نمرات منفی یا تخلفات حادثه‌ساز داشته و در سامانه راهنمایی و رانندگی ثبت شده باشند، به تناسب حق‌بیمه آنها افزایش می‌یابد. از سوی دیگر باهدف تشویق رانندگان مجرب، بیمه مرکزی با همکاری نماینده نیروی انتظامی آیین‌نامه‌ای را به دولت پیشنهاد کرده است که به موجب آن دارندگان گواهینامه در دوره آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر مشمول ۱۰ درصد تخفیف در حق‌بیمه خواهند شد.»

رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: به هیچ عنوان این بحث مطرح نیست که برای هر نفر یک بیمه نامه صادر شود؛ در واقع با اجرای این طرح، رانندگان کم خطر تشویق و رانندگان پر خطر تنبیه می شوند و بین رانندگان پر خطر و کم خطر تفکیک ایجاد می شود.

سلیمانی، اعمال این عوامل را مستلزم دسترسی به اطلاعات رانندگان مندرج در سامانه نیروی انتظامی دانست و گفت: بدین منظور با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مذاکرات و تفاهم‌هایی انجام شده است.

وی اضافه کرد: بیمه مرکزی در اجرای تکلیف قانونی خود مندرج در تبصره یک ماده ۱۸ قانون برای اعمال سایر ویژگی‌های راننده، برنامه‌هایی در دست اجرا دارد که مهمترین آن ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی برای اعمال ویژگی‌های فردی راننده همچون سن و سابقه رانندگی وی در محاسبه حق‌بیمه شخص ثالث است؛ به گونه ای که تا پایان برنامه ششم این تکلیف قانونی اجرا خواهد شد.

به گزارش ایرنا، هفته گذشته برخی رسانه ها به نقل از رییس کل بیمه مرکزی نوشتند: با توجه به پرخطر و کم خطر بودن رانندگان،­ از سال آینده بیمه شخص ثالث به جای خودرو به راننده تعلق خواهد گرفت. راننده محور بودن بیمه شخص ثالث، به این معناست که خودرو بیمه دریافت نمی‌کند؛ بلکه خود راننده است که بیمه‌نامه را دریافت می‌کند.

این اظهارات سبب شد تا در فضای مجازی این تصور نادرست منتشر شود که قرار است به ازای هر راننده، یک بیمه نامه شخص ثالث صادر شود.