گرچه بدهی دولت به بانک‌ها در دنیا موضوع عجیبی نیست و در ایران نیز به روالی عادی تبدیل شده است، اما انباشت آن طی سالیان گذشته و تسویه نشدن از سوی دولت، موجب انجماد بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌ها شده است.

بر این اساس بارها رؤسای کل بانک مرکزی خواستار ورود دولت به برگشت منابع بانک‌ها شده‌اند، ولی نبود منابع کافی نزد دولت برای تسویه بدهی خود باعث عقب افتادن این جریان شده تا اینکه سال ۱۳۹۵ در قانون بودجه مصوب شد که بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها از محل منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تسویه می‌شود که گزارش عملکرد آن نشان می‌دهد حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان عملیاتی شده است.

 

در ادامه نیز سازمان برنامه و بودجه در قوانین بودجه، راهکارهایی برای ادامه تسویه بدهی دولت گنجانده است و در سال آینده نیز این روند را ادامه داده‌اند که در رأس آن، بهادارسازی این بدهی قرار دارد تا بتواند منابع منجمد بانک‌ها را به گردش درآورد.

 در این بین اختلاف‌نظر سازمان برنامه و بودجه و بانک‌ها در مورد میزان بدهی قابل توجه است؛ جایی که سازمان برنامه بودجه رقم مورد ادعای بانک‌ها به دلایلی از جمله نحوه محاسبات نمی‌پذیرد و در این رابطه تاکید دارد که "طبق مصوبه هیات دولت نباید با بدهی دولت مانند مشتریان برخورد و سود مرکب محاسبه شود". در حالی که بانک‌ها این کار را انجام می‌دهند؛ بنابراین دولتی‌ها گزارش سازمان حسابرسی را به عنوان سند پرداخت قبول دارند و بر مبنای آن تسویه بدهی را انجام می‌دهند.

اما آخرین گزارش از وضعیت بدهی مورد ادعای بانک‌ها و ارقام حسابرسی و تائید شده سازمان حسابرسی در شش سال اخیر که در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار گرفته و مربوط به پایان سال گذشته است، از اختلاف آمار  قابل توجهی در برخی موارد بین ادعای بانک‌ها و سازمان حسابرسی حکایت دارد.

بر اساس این گزارش، در پایان سال ۱۳۹۱ بانک‌ها حدود ۳۸ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان به عنوان مطالبات خود از دولت ثبت کرده‌اند که در نهایت بعد از حسابرسی به ۳۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.

این رقم در سال ۱۳۹۲ معادل ۵۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که سازمان حسابرسی رقم نهایی را حدود ۴۲ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان اعلام کرده است.

همچنین برای سال ۱۳۹۳ بانک‌ها ادعای طلب ۶۸ هزار  و ۵۰۰ میلیارد تومانی داشته‌اند که از این رقم ۵۴ هزار و ۷۰۰میلیارد تومان مورد تائید سازمان حسابرسی قرارگرفته است.

برای سال ۱۳۹۴ نیز طلبی که بانک‌ها اعلام کرده‌اند به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد ولی سازمان حسابرسی حدود ۷۲ هزار میلیارد آن را تائید کرده است.  

همچنین برای سال ۱۳۹۵ معادل ۱۵۲ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها به عنوان طلب از دولت ادعا کرده‌اند که در نهایت سازمان حسابرسی با کسر حدود ۶۰ هزار میلیاردی این رقم، فقط ۹۳ هزار میلیارد تومان را پذیرفته که دولت موظف به تسویه آن است.

در سال گذشته هم بانک‌ها مدعی طلب تا ۱۴۹ هزار میلیاردی بوده‌اند که تاکنون سازمان حسابرسی گزارش تائید شده آن را اعلام نکرده است.

همچنین طبق آخرین آماری که بانک مرکزی از صورت مالی بانک‌ها منتشر کرده است، در پایان مهرماه سال جاری بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی بیش از ۲۹۰ هزار میلیارد تومان است.

 

جزئیات مانده مطالبات بانک‌ها از دولت بر اساس گزارش سازمان حسابرسی(میلیارد ریال)

نام بانک  ادعای بانک(۱۳۹۱) مورد تائیدسازمان حسابرسی(۱۳۹۱)  ادعای بانک(۱۳۹۲) مورد تائیدسازمان حسابرسی(۱۳۹۲) ادعای بانک(۱۳۹۳) مورد تائیدسازمان حسابرسی(۱۳۹۳) ادعای بانک(۱۳۹۴) مورد تائیدسازمان حسابرسی(۱۳۹۴) ادعای بانک(۱۳۹۵) مورد تائیدسازمان حسابرسی(۱۳۹۵) ادعای بانک(۱۳۹۶)
صنعت و معدن ۱۶۹۳ ۰ ۱۶۷۹ ۱۶۲۶ ۱۶۶۴ ۱ ۱۱۱۸ ۱۰۵۸ ۷۷۴ ۷۲۷ ۱۰۷۰
ملی ۱۱۶۷۸۱ ۱۰۱۰۱۷ ۱۳۴۱۴۶ ۱۱۴۶۶۳ ۱۷۸۹۴۳ ۱۳۸۱۷۶ ۲۳۹۹۰۴ ۱۸۲۶۸۱ ۳۳۰۲۸۹ ۲۶۵۶۶۶ ۴۱۱۲۸۸
مسکن ۵۰۶۲۴ ۴۸۷۳۱ ۸۰۷۵۹ ۷۸۳۰۸ ۱۱۵۶۴۰ ۱۱۲۳۴۲ ۱۴۷۲۲۵ ۱۴۶۷۹۳ ۱۸۳۴۸۰ ۱۸۳۱۴۹ ۲۱۳۵۵۸
سپه ۳۱۶۲۱ ۲۵۳۲۲ ۳۷۳۷۶ ۲۹۲۹۵ ۲۲۸۰۱ ۱۱۸۱۳ ۳۵۶۴۲ ۲۱۵۱۰ ۴۱۶۹۳ ۲۲۶۵۲ ۴۵۴۰۱
توسعه تعاون ۱۱ ۱۱ ۱۷ ۱۲ ۱۷ ۱۲ ۱۷ ۱۲ ۱۷ ۱۲ ۳۵
پست بانک ۴۰۸ ۴۰۸ ۳۹۸ ۳۹۸ ۷۹۲ ۳۹۸ ۸۷۱ ۳۹۹ ۱۲۸۷۶ ۷۱۸ ۷۷۷
کشاورزی ۳۹۴۷۲ ۳۲۰۱۷ ۵۸۶۶۰ ۳۷۴۲۳ ۸۰۳۶۶ ۷۴۸۰۶ ۱۱۵۴۱۴ ۹۲۵۹۰ ۱۱۰۳۸۸ ۷۲۹۲۰ ۱۴۹۰۶۶
توسعه صادرات ایران ۳۱۵ ۲۲۴ ۴۳۸ ۳۵۴ ۹۳ ۸- ۰ ۱۱۶- ۰ ۰ ۰
جمع کل بانک‌های دولتی ۲۴۰۹۲۵ ۲۰۷۷۳۰ ۳۱۳۴۷۳ ۲۶۲۰۷۹ ۴۰۰۳۱۶ ۳۳۷۵۴۰ ۵۴۰۱۹۱ ۴۴۴۹۲۷ ۶۷۹۵۱۶ ۵۴۵۸۴۵ ۸۲۱۱۹۵
صادرات ۶۵۹۵۸ ۴۳۵۷۵ ۸۰۷۸۹ ۵۰۹۲۳ ۹۸۰۵۶ ۵۹۲۳۸ ۱۲۹۷۹۳ ۶۹۳۴۸ ۲۳۲۴۷۰ ۱۵۲۴۸۴ ۲۳۶۶۵۳
تجارت ۳۸۵۳۳ ۳۳۲۳۵ ۸۶۱۳۰ ۷۲۷۶۳ ۱۲۵۷۳۲ ۱۰۴۵۳۶ ۱۸۹۶۹۶ ۱۳۰۰۳۹ ۲۹۴۰۹۲ ۱۴۵۵۸۵ ۳۳۶۷۸۸
ملت ۳۳۵۵۸ ۱۸۹۴۶ ۴۴۵۳۵ ۳۵۴۴۲ ۵۱۵۷۴ ۳۹۰۷۸ ۲۶۲۰۱۴ ۶۹۳۸۵ ۲۹۳۴۸۵ ۶۹۲۰۷ ۱۰۳۰۲
رفاه کارگران ۶۵۵۶ ۴۶۸۵ ۸۲۵۶ ۶۳۸۷ ۹۸۲۳ ۶۷۵۲ ۱۲۴۲۷ ۷۷۴۲ ۲۴۶۸۰ ۱۷۶۲۵ عدم ارائه
جمع کل بانک‌های خصوصی ۱۴۴۶۰۵ ۱۰۰۴۴۱ ۲۱۹۷۱۰ ۱۶۵۵۱۵ ۲۸۵۱۸۵ ۲۰۹۶۰۴ ۵۹۳۹۳۰ ۲۷۶۵۱۴ ۸۴۴۷۲۷ ۳۸۴۹۰۱ ۶۷۷۷۴۲
جمع کل ۳۸۵۵۳۰ ۳۰۸۱۷۱ ۵۳۳۱۸۳ ۴۲۷۵۹۴ ۶۸۵۵۰۱ ۵۴۷۱۴۴ ۱۱۳۴۱۲۱ ۷۲۱۴۴۱ ۱۵۲۴۲۴۳ ۹۳۰۷۴۶ ۱۴۹۸۹۳۷