مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه در اطلاعیه‌ای ضمن عذرخواهی از شهروندان و مسافران بابت اختلال بوجود آمده در خط ۵ مترو اعلام کرد: در حال حاضر اعزام قطارهای این خط با اختلال انجام می پذیرد که از ابتدای صبح توسط پرسنل و کارشناسان فنی در حال بررسی و رفع مشکل هستند و تا ظهر امروز مشکل برطرف و سرویس دهی در این خط بر اساس زمان بندی حرکت قطارها انجام خواهد شد.