روز گذشته، محسن هاشمی رفسنجانی در جریان نوبت عصر یکصدوشانزدهمین جلسه شورای شهر تهران در ادامه بررسی مواد لایحه برنامه پنجم توسعه شهر تهران و ماده ۶۸ اظهار کرد: در این ماده شهرداری موظف است به منظور ارتقاء زیست‌پذیری و توسعه فضا‌های عمومی مولد و پایدار، نسبت به شناسایی و تجهیز فضا‌های شهری دارای ظرفیت‌های زیست شبانه اقدام کند و تا پایان سال اول برنامه (سند احیاء زیست شبانه در کلانشهر تهران) را برای تصویب به شورا ارائه کند.

آنگونه که برخی از رسانه ها خبر دادند، او در جلسه دیروز گفته بود که من مخالف زیست شبانه هستم چرا که بچه‌ها دیر به خانه بر می‌گردند.

اما محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای پنجم شهر تهران، در پاسخ به این سوال که شما چرا با طرح زیست شبانه مخالف هستید؟ گفت: بنده مخالفتی با این طرح نکردم. منظور من از صحبت های روز گذشته این بود که " "طرح زیست شبانه شهر" نیازی به این میزان بند و تبصره ای که برای آن تعیین شده است را ندارد.

وی ادامه داد: این طرح موضوع مهمی است که در سایر کشورهای دنیا مطرح ،اجرا می شود و لازم است که تهران هم به عنوان مهم ترین کلانشهرکشور از این طرح استفاده کند اما میزان بندها و تبصره هایی که برای آن در نظر گرفته و یا تعیین شده است بسیار زیاد بوده و همین امر موجب اختلال در روند اجرای این طرح می شود. مخالفت بنده نیز با این طرح به همین دلیل بوده است و سایر شائبه های موجود که به بنده نسبت داده شده سوء تفاهمی بیش نبوده است.

رئیس شورای پنجم شهر تهران همچنین خاطرنشان کرد: گفتنی است این طرح از نظر فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی، حمل و نقلی و کاربردی نیز از جمله مصادیقی بود که باید در بندهای محدودتری جای می گرفت ولی متاسفانه این کار انجام نگرفته بود لذا بنده برای رسیدگی سریع به محدود کردن بندها این چنین صحبت کردم تا بدین وسیله به اختصار و با سرعت بالا به عمده مشکل این طرح رسیدگی شود.

محسن هاشمی رفسنجانی در پایان اضافه کرد: زندگی هر کدام از شهروندان مرتبط با هنجارهای مربوط به خودشان است بنابراین؛ دلیلی ندارد که بنده برای زندگی و فرزندان شهروندان و مردم جامعه تصمیم بگیرم.