محمود بهزادی‌راد درباره وضعیت نرگس محمدی و نازنین زاغری دو تن از موکلانش اظهار داشت: روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه هفته‌ جاری به ترتیب با محمدی و زاغری ملاقات کردم که اعلام کردند مسئولان زندان تصمیم گرفتند آنها را برای رسیدگی به وضعیت بیماری و درمانشان به بیمارستان منتقل کنند.

بهزادی‌راد درباره نتیجه نظریه کمیسیون پزشکی قانونی بعد از معاینه نرگس محمدی که چندی پیش انجام شد گفت: کمیسیون پزشکی قانونی درباره وضعیت بیماری موکلم، بدون اینکه پرونده او را ملاحظه کنند، نظریه مبهمی صادر کرده است.

وکیل مدافع نرگس محمدی اضافه کرد: به این نظریه اعتراض کردیم و بناست پرونده موکلم برای بررسی دوباره به کمیسیون عالی پزشکی قانونی ارجاع شود.

بهزادی همچنین درباره موافقت یا عدم موافقت دادستانی با درخواست آزادی مشروط نرگس محمدی و نازنین زاغری گفت: همچنان منتظر اعلام نظر دادستانی در این مورد هستیم.