سید مصطفی میرسلیم در واکنش به قاچاق دام در کشور در حساب شخصی توئیتر خود نوشت:

این منتهای بی‌تدبیری است که دولت در آشفته بازار ارز، بی‌توجه به قاچاق دام از کشور مبادرت به واردات گوشت قرمز کند.