مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان‌ها با اعتراض به محکومیت غلامعلی سفید رئیس شورای شهر یزد به ضربات شلاق گفت: اعضای شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم متکفل نمایندگی آن‌ها هستند.

 

وی افزود: شان آقای سفید برخواسته از قانون اساسی است و نباید با او برخورد سلبی انجام گیرد که مانع از خدمتش به مردم شود.

 

رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص علت محکومیت رئیس شورای شهر یزد، گفت: به نظر می‌آید آقای سفید تحت فشار بوده و با پایمردی او در دفاع از سپنتا نیکنام بی ارتباط نباشد.

 

وی ادامه داد: دستگاه قضایی ضمن جلوگیری از برخوردهای دوگانه زمینه آزادگی اعضای شورا را فراهم کند.

 

الویری با بیان اینکه سفید فردی است که حق را می‌گوید، اظهار کرد: شورای عالی استان‌ها ضمن تشکر از نظام جمهوری اسلامی به خاطر حل مسئله سپنتا نیکنام از سایر دستگاه‌ها تقاضا می‌کند که شان و منزلت شوراها را که برآمده از رای مردم است حفظ کند.