امید سلاجقه اظهار کرد: ظهر امروز یک دستگاه خودروی پژوی ۴۰۵ حامل شش دانش آموز هنگام برگشت از مدرسه در مسیر کرمان به اختیارآباد از جاده منحرف و واژگون شد.

وی با اشاره به اینکه یک نفر از دانش آموزان در صحنه تصادف جان خود را از دست داده است، افزود: دو نفر دیگر از دانش آموزان هم در بیمارستان بستری شدند که حال آنها مساعد است.

سلاجقه از سلامت مابقی دانش آموزان خبر داد و گفت: دانش آموزان سانحه دیده در مدرسه پسرانه غیردولتی جلالیه واقع در شهر کرمان در مقطع متوسطه اول مشغول به تحصیل هستند و منزل آنها در اختیارآباد است.

وی با اشاره به اینکه این خودرو سرویس مدرسه نبوده و متعلق به والدین سه نفر از دانش آموزان حاضر در این خودرو بوده است و افزود: سه دانش آموز دیگر هم فرزندان خانواده های آشنایان راننده بودند و طبق هماهنگی که با یکدیگر داشتند حمل و نقل دانش آموزان توسط فرد گفته شده انجام می شده است.

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به اینکه راننده پدر سه نفر از این دانش آموزان است، تاکید کرد: این خودرو سرویس مدرسه و تحت نظارت آموزش و پرورش نیست.