انجمن بازیگران خانه تئاتر در پی درگذشت حسین محب‌اهری بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون سوگنامه‌ای را منتشر کرد.

متن این سوگنامه به شرح زیر است: «حسین گرامی از میان ما رفت و نرفت...

بدرود... بدرود ای شکیبای بشکوه... بدرود ای جنگل سبز پرلبخند... انجمن کوچک ما را به سوگ نشاندی و رفتی. تا بودی شورای رایزنی انجمن ما دریای صداقت و نوّی بود... هماورد شب‌های تیره و شطرنجی! هستی را با تمام نیروی قهریه‌اش به شوخی گرفتی و سال‌ها به رزم و بزم و بازی با کودکان و نوجوانان رقصیدی؛ حاشا که رقصی چنین میانه‌ میدانم آرزوست.

حسین محب اهری پیشاهنگ ماندگاری و رزم با اهریمن بود و تا حافظه‌ای برای ما هنرمندان باقی‌ست، در کنار ما و با ماست. سفرش هرچند تلخ، ولی عطر پاک رهایی داشت.

به فرزندان و آنان که عاشقش بودند... تسلیت باد!»