علی اعطا ظهر امروز (چهارشنبه) با حضور در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که امروز چند ماده دیگر از برنامه سوم توسعه شهرداری تهران پس از بررسی اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید، گفت‌: برنامه سوم توسعه بیش از ۹۰ ماده دارد که به نظر می‌رسد تا اواسط هفته‌ آینده بتوانیم کلیه مواد این برنامه را به تصویب برسانیم.

وی در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد روند بررسی مواد کند و فرسایشی شده است، در این باره خاطرنشان کرد: ماده‌های تخصصی در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شده است و کلیات برنامه نیز در کمیته‌ تطبیق بررسی شده، اما حالا که در شورای اسلامی شهر تهران موضوع را بررسی می کنیم برخی از اعضا نکات تکمیلی دارند و از آن جایی که ما می‌خواهیم  برنامه‌های پنج ساله شهرداری و به نوعی آینده کاری شهرداری تهران را  رقم بزنیم، باید با بررسی کامل و همه جانبه باشد و عجله‌ای نباید در کار باشد.

به گفته سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، با توجه به بندهای باقی‌ مانده که به نظر می‌رسد تا اواسط هفته‌ آینده بررسی این برنامه به پایان برسد، همچنین بودجه سال آینده را نیز با جلسات فشرده در صحن بررسی می‌کنیم.

وی افزود: ضابطه و قانونی برای زمان آوردن بودجه نیست، اما معمولا بودجه باید به گونه‌ای تصویب شود که اگر بخش‌هایی مورد اعتراض هیات تطبیق قرار گرفت، بتوانیم آن را اصلاح کنیم.