یکی از سخنگویان دولت انگلیس در گفتگو با خبرگزاری آلمان از عدم استعفای «ترزا می» نخست وزیر این کشور در پی رای منفی پارلمان به برگزیت خبر داد.

وی در افزود:«جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر خواستار آن شده که جلسه رای عدم اعتماد به نخست وزیر تشکیل شود.

این در حالی است که اگر قانونگذاران به نخست وزیری ترزا می رای عدم اعتماد دهند، راه برای انتخابات تازه باز خواهد شد.

گفتنی است دولت «می» پیش تر بر سر شروط خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، با این اتحادیه به توافق رسیده بود. انگلیس بر اساس توافق صورت گرفته باید تا پایان ماه مارس اتحادیه اروپا را ترک کند.