شنیده‌ها حاکی است شهردار آوج به همراه دو پیمانکار شهرداری به دلیل مسائل مالی دستگیر شده اند.

در تماسی که خبرنگار مهر با دادستانی داشت، دستگاه قضایی استان این خبر را تائید کرده و اعلام شد تا ساعتی دیگر اطلاعیه ای در این خصوص صادر خواهد کرد.