در حالی که پنج سال قبل امیررضا خادم لیستی از بدهی‌های استقلال در دوران مدیریت علی فتح‌الله‌زاده را رسانه‌ای کرده بود، دوباره بعد از این همه سال فهرست طلبکاران استقلال در دوران حاجی رسانه‌ای شد و همین مسئله سر و صدا راه انداخت. به همین خاطر سراغ مدیرعامل اسبق آبی‌ها رفتیم تا حق پاسخگویی را برای او هم قائل شویم.

فهرستی در فضای مجازی دست به دست می‌شود که در آن از قول یک مقام آگاه در باشگاه استقلال میزان بدهی این باشگاه در دوران شما ۳۰میلیارد تومان برآورد شده است.

آقای فتحی ظاهراً حساب و کتابش ضعیف است. ایشان برود و مطالعه کند. اگر واقعاً سواد ریاضی دارد تمام اسناد را بررسی کند، چون بدهی فوق ۳۰میلیارد نبوده بلکه ۳۵میلیارد بوده است. بنده همان زمان با سازمان تربیت بدنی که بعداً وزارت ورزش شد قرار تأمین هزینه‌ها به شکل ۵۰ - ۵۰ گذاشتم، ولی وزارتخانه به تعهداتش عمل نکرد؛ بنابراین من مقصر نیستم. فتحی می‌تواند برود از همان‌هایی که سر کارش گذاشتند بپرسد. متأسفانه ظاهراً فتحی هنوز سر کار است. اصلاً فرض کنید من ۳۰میلیارد بدهی گذاشتم. خب بعد از فتح‌الله‌زاده که آقایان افشارزاده، افتخاری و فتحی آمدند پس چرا بدهی‌ها را ندادند؟ من کنار ۳۰۰میلیاردی که آوردم و آن همه جامی که کسب کردم، ۳۰میلیارد بدهی گذاشتم، ولی آقایان در قبال ۳۰۰میلیاردی که طی همین سال‌ها گرفتند چه کار کردند؟ مگر آقای افشارزاده و افتخاری نمی‌گفتند بازیکن نمی‌توانیم بخریم، چون داریم بدهی می‌دهیم؟ مگر همین آقای فتحی این حرف را نمی‌زد؟ پس چه شد؟ آقایان مدیر در استقلال به مردم جواب بدهند که پول‌ها را چه کردند؟ من با ۳ میلیارد تومان کمپ ناصر حجازی را ساختم که صدها میلیارد می‌ارزد، ولی آقایان نه این کار را کردند و نه جام آوردند. توصیه می‌کنم آقای فتحی به جای فوتبال به رشته پرش ارتفاع برود، چون خوب می‌تواند از روی مسائل بپرد و توانایی‌اش بالاست. آقای فتحی باید در حد قواره خودش حرف بزند. آقای فتحی به جای حرف زدن تیم را بساز. آقایان عرضه ندارند و فرافکنی می‌کنند. بهتر است آقای فتحی اول یک جام بیاورد و بعداً انتقاد کند.