در این حادثه تانکر حامل شکلات مایع دوشنبه در آریزونا چپ کرد و محموله ۴۰ هزار پوندی آن که شامل ۳ هزار و ۵۰۰ گالن شکلات بود، در کف خیابان «فلگ استف» جاری شد تا سراسر جاده تبدیل به رودخانه شکلاتی شود.

در این حادثه به کسی آسیبی نرسید اما تمیز کردن جاده ۴ ساعت به طول انجامید.

5123166 (1)51231675123168