تیم ملی در سومین بازی خود در جام ملت ها به مصاف تیم ملی عراق می رود. عراقی ها قصد دارد با جنگ روانی این بازی را به نفع خود کنند. وقتی به طارمی می گوئیم آیا قرار است انتقام چهار سال قبل را عراقی‌ها بگیریم، مکثی می کند و جواب می دهد: «ما نمی خواهیم بازی را زیاد حساس کنیم که وارد آن فاز شود. میخواهیم منطقی بازی کنیم. اینکه حالا تیم ملی ۴ سال قبل به عراق در آن شرایط باخته....چیزی نیست که بخواهیم تمرکزمان را روی آن بگذاریم. انشالله خوب بازی کنیم و مهم این است که بتوانیم بازی را ببریم. واقعا به این فکر نمی کنیم ۴ سال قبل چه اتفاقی افتاده است.»