ظاهرا سرمربی عراق و کلا عراقی ها هنوز متوجه نشده اند کارلوس کی روش استاد جنگ روانی است چون در آستانه بازی فردا همه تلاش خود را برای به راه انداختن جنگ روانی به کار گرفته اند. بعد از آنکه کاتانج سرمربی این تیم گفت ایران نقاط ضعف زیادی دارد، حتی بیشتر از نقاط قوتش، خبرنگاری عراقی در تمرین ایران حاضر شد و به شکل عجیبی یک سوال مطرح کرد. او در حالی که مدام تلاش می کرد یک سوال را از شروع مصاحبه بپرسد، در نهایت رو به سرمربی تیم ملی گفت: «ما شما را شکست می دهیم! نظرتان چیست؟» اوسیانو هم خیلی هوشمندانه گفت تیمی که خوب است و تیم خوب برای برد بازی می کند. ظاهرا عراقی ها هنوز کی روش را خوب نشناخته اند که دوست دارند اینگونه و حتی از طریق خبرنگاران خود در محل تمرین ایران جنگ روانی راه بیاندازند. امروز باید منتظر صحبت های کی روش در کنفرانس مطبوعاتی بازی باشیم!